Jedním z nejstarších a nejtradičnějších druhů reklamy je tištěná reklama, která se objevuje v novinách, časopisech a dalších tiskovinách. Ta má obvykle formu inzerátu, který obsahuje textové informace, obrázky a grafiku. Tento typ reklamy je vhodný zejména pro cílovou skupinu, která je spíše tradiční a má zájem o získání detailních informací o produktu. Cílovou skupinou mohou být tedy senioři či starší lidé, ale i děti, protože obrázky jsou vždy lepší. Používá se taky klasicky na billboard pro řidiče, kteří potřebují rychle přečíst, co tam je.

reklama

Televizní reklama je dalším významným druhem reklamy, který se zobrazuje na televizní obrazovce během reklamních přestávek. Tento typ reklamy využívá zvukové a vizuální prvky k prezentaci produktu a má vysokou účinnost díky vysokému dosahu. Televizní reklama je vhodná zejména pro cílovou skupinu, která tráví hodně času u televize. O reklamy a celkově o to, jak se bude firma propagovat se stará reklamní agentura Přerov Imperialmedia.

Dalším typem reklamy jsou rozhlasové reklamy, které se vysílají na rozhlasových stanicích. Tyto reklamy se snaží zaujmout posluchače pomocí zvukových efektů a jasných sdělení. Rozhlasová reklama je vhodná pro cílovou skupinu, která tráví hodně času poslechem rozhlasu, jako jsou řidiči nebo lidé pracující v kanceláři.

reklama

Internetová reklama je další významný typ reklamy, který se objevuje na různých webových stránkách a sociálních sítích. Internetová reklama se liší svým způsobem prezentace, může se jednat o bannery, pop-up okna nebo video reklamy. Tento typ reklamy je vhodný pro cílovou skupinu, která tráví hodně času na internetu.

Sponzorovaný obsah je další forma reklamy, která se stává stále populárnější. Jedná se o prezentaci produktu nebo služby v rámci obsahu, jako jsou články, videa nebo podcasty. Sponzorovaný obsah je vhodný pro cílovou skupinu, která je více zvyklá na konzumaci obsahu na internetu a upřednostňuje autentický a relevantní obsah.