Když se o člověku dobře mluví, ale pouze mluví, nemusí to být zase až takové terno. Protože mu to prospívá, jenže pouze v omezeném rozsahu. Taková zvěst se totiž sice vyslechne, jenže pouze v jistém okruhu posluchačů, a tito ji zase víceméně záhy pozapomenou, protože se na nás valí ze všech stran tolik sdělení, že je nelze udržet navěky v čerstvé paměti. A ruku na srdce – vzpomenete si dnes ještě na všechno, co se kdy říkalo třeba i o vám nejbližších lidech, kteří jsou pro vás důležití nejvíce a tudíž by bylo záhodno vést jejich pověst trvale v patrnosti?text s perem.jpg
A tak je sice to, co se o někom nebo něčem říká, důležité, ale přece jenom je důležitější, je-li to zaznamenáno i písemně. Protože co je psáno, to je dáno, jak se říká, k tomu se dá kdykoliv vrátit a osvěžit si paměť. A ještě lepší je, je-li to napsáno nikoliv jenom na nějakém kusu papíru, který je k dispozici nanejvýš několika lidem, kteří ho mohou kdykoliv nalézt a použít, ale když je toto publikováno na internetu, kde se k tomu dostane každý. Každý, kdo projeví kdykoliv a kdekoliv takový zájem.
A proč by se této popsané vlastnosti napsaného textu nevyužilo i při propagaci toho či onoho, že? Proč by se takto nemohlo či nemělo sdělit světu, že dotyčný nebo dotyčné stojí za to a nikoliv že to stojí za ‚to‘?
A tak se tak i činí. A protože není rozhodně ani zdaleka každý ‚mistrem pera‘, existuje už i možnost nechat si napsat takový PR článek https://www.seolight.cz/revolucni-pr-clanky. Tedy text propagující to či ono na té nejvyšší úrovni, a to nejen technické, ale i obsahové, stylistické, estetické a podobně. písmena ve stroji.jpg
Pokud si někdo nechá takový článek na míru napsat, může si být jist, že se tomuto nebude nikdo posmívat dejme tomu za nízkou pravopisnou či stylistickou úroveň. Že tento nebude terčem https://www.zbozi.cz/vyrobek/hasbro-nerf-elite-pistole-s-laserovym-zamerovanim-a-tercem/ posměchu za chudou slovní zásobu, neobratně poskládané věty, zkomoleniny a jiné nedostatky, jichž se dopouští mnozí, kdo sice mohou v něčem vynikat, ale sloh to není.
A protože takový článek umístěný na správném webu dokáže při propagaci učiněné divy, neměl by nikdo zavrhovat ani možnost svěřit se v tomto ohledu do rukou těm, kdo to umí. A kdo mu ostudu rozhodně neudělají.