Když se podíváme https://www.jota.cz/i-videl-buh-ze-je-to-spatne do historie, zjistíme, že nás schodiště KMK Design v nejrůznější podobě provázejí v podstatě již od úsvitu civilizace, od těch prvních, tesaných do skal z měkké horniny, po moderní jezdící eskalátory. Za tu dobu bylo vyzkoušeno mnoho materiálů k jejich výstavbě. Některé se používají dodnes, jiné upadly v zapomnění. Jaké jsou tedy dnes ty nejběžnější?plánování rozvržení schodiště

Začneme nejprve novodobou klasikou, kterou je kov. Ač není zdaleka tím nejrozšířenějším materiálem, který se používá, i on má své využití. Používá se nejčastěji jako vnější schodiště. Je natřeno nerezovou barvou, aby nepodléhalo korozi.

Jeho výhodou je velká nosnost a pevnost, ač většina lidí z něj nemá zrovna nejlepší pocit. To je dáno dalšími jeho vlastnostmi, které však již nejsou tak dobré. Tou první je, že se v letním období velmi snadno rozpálí, zejména na slunečním světle. To může způsobovat problém zejména v případě, že i zábradlí je vyrobeno ze stejného materiálu.

V zimě jsou však mnohem nebezpečnější. Namrzlý kov totiž velmi klouže, a ač jsou prováděna opatření, která mají tuto nepříjemnost zmírnit, stejně se ji nedaří zcela odstranit. Mezi tato opatření patří například ony dírky, které v nich najdeme, stejně jako zdrsněný povrch především u okrajů. Stále jsou však poměrně dost nebezpečné.

Dalším často užívaným materiálem je dřevo. To sice nemá tak dobré vlastnosti, co se odolnosti vůči vnějším podmínkám týče, avšak má mnohem větší estetické kvality. Navíc je také velmi levné, tedy v porovnání s ostatními materiály. Není tedy divu, že bylo používáno především v minulosti. Dnes se však od něj již prakticky upouští.schodiště sloužící i jako sedadla

Posledním, na co se podíváme, je beton. To je poměrně moderní způsob výroby schodiště, avšak dnes zdaleka nejpoužívanější, alespoň co se vnitřních staveb týče. Vzhledem k tomu, že není příliš odolný vůči povětrnostním podmínkám, se venku příliš nepoužívá.

Jeho výhodou je cena, jednoduchost stavby a vysoká nosnost. Navíc vzhledem k tomu, že bývají na rozdíl od výše jmenovaných „plné“, tedy že nikde nejsou mezery, kterými by člověk viděl dolů, jsou pro většinu lidí nejméně stresující.

A ze kterého materiálu je máte vy doma? Nebo máte jejich kombinaci? Pokud například stavíte, je rozhodně dobré vše předem zvážit. Vyhnete se tak v budoucnu mnoha problémům.